Vill du deltaga i ett mentorsprogram?

”Behöver du inspiration för att uppnå dina mål eller vill du bara få lite tips på vägen?

Ta denna unika chans att ansöka till mentorprogrammet. Här ges möjlighet att inspireras av erfarna personer från arbetslivet, skapa kontakter och vidga dina vyer. Mer information om programmet samt information om hur man ansöker finner Du i bifogat dokument.

Vänliga hälsningar
Daniel Thulin & Elin Viklund”

läs mer
inbjudan-mentorprogrammet

Comments are closed.