BossJam 2013

Evenemanget inleddes under fredagen den 12/4 med ett antal gästföreläsare som tog upp relevanta ämnen för studenterna. Utöver Unionen och Nyföretagarcentrum deltog följande branchföreläsare:

Louise Anjou, Grafiker på Redikod skulle också deltagit men fick tyvärr lämna återbud i sista stunt p.g.a. sjukdom.

Klockan 16 drog vi igång BossJam, en spelskapar tävling som utspelar sig under 24 timmar i kårhuset på Campus Gräsvik i Karlskrona. På evenemanget deltog 10 lag
mellan bestående av mellan 2 och 5 personer och totalt 28 personer.

Temat som sattes för spelskapandet var ”Brainstorm”.