Lag

ALM DB GIE
ALM
Max Danielsson
Alexander Vestman
Lukas Orsvärn
Doktor Bugg
Alexander Brodén
Gustav Pihl
Grafiker ingår ej
Mattias Willemsen
Johan Ahlberg
JPG MM Nameless
JP Games
Per Fornander
Mattias Liljeson
Robin Karlsson
mylingmygel.
Eric Nilsson
David Grelsson
Nameless
Jonathan Pedersen
Christian Burgman
Rasmus Tilljander
Tim Fielding
Björn Jeffsell
NLLFG ROFL TPS
No Longer Looking for Group
Jorge Stöberg
Tobias Andersson
RoflSpatz
Claudia Svensson
Joel Svensson
John Heiding
Team Pseudo Science
Mathias Pettersson
Pär Hammarstrand
Matilda von Matern
TA
Three Amigos
Robin Thunström
Johan Carlberg
Jarl Larsson