Vill du deltaga i ett mentorsprogram?

”Behöver du inspiration för att uppnå dina mål eller vill du bara få lite tips på vägen?

Ta denna unika chans att ansöka till mentorprogrammet. Här ges möjlighet att inspireras av erfarna personer från arbetslivet, skapa kontakter och vidga dina vyer. Mer information om programmet samt information om hur man ansöker finner Du i bifogat dokument.

Vänliga hälsningar
Daniel Thulin & Elin Viklund”

läs mer
inbjudan-mentorprogrammet

BOSS styrelsemöte i Kansliet, 2016-11-02

Status

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-11-2 klockan 17:15 i  Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Temaprovning

§10 BOSSJam

§11 Aktiv-fix

§12 BOSS och tekniskt basår

§13 Studieutvecklingmöte med BTH

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

 

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande