Kom till styrelsemöten

Alla styrelsemöten är öppna för medlemmar i Kåren och BOSS-studenter. Dessa har yttranderätt vilket betyder att man har rätt att tycka till om det som sägs och görs. Däremot har man inte rösträtt så vid de tillfällen en omröstning tillämpas är det bara styrelsen som röstar.

Alla styrelsemöten hittar ni i vår kalender som finns på https://www.google.com/calendar/embed?src=b76casavn5jo8gl4jcidko6otg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm. I kalendern hittar ni tid och plats för styrelsemötet. Har ni frågor är det bara att höra av er till boss-styrelse@bthstudent.se