Om BOSS

BOSS (Blekinge Organiserade SpelStudenter) är en utbildningsförening för spelstudenter i Karlskrona. Vi representerar alla studenter på programmen Technical Artist, Spelprogrammering och Civilingenjör i Spel- och Programvaruteknik. Som student kan du se oss lite som din fackförening. Vi har förutom en styrelse utvalda representanter i varje klass som du kan vända dig till om du vill föra fram något viktigt eller har förslag på hur saker och ting borde förändras.

I slutet av varje läsperiod träffas styrelsen och klassrepresentanterna för att diskutera den gångna läsperioden och samanställa förslag på hur vi kan förbättra de kurser vi nyss läst.

Som utbildningsförening är vi även en del av studentkåren och våra ord väger därmed tyngre i vår dialog med BTH. Vi arbetar för förändring på alla nivåer men framför allt där det gör som mest skillnad; nära de som bestämmer detaljerna. Dessa kan vara allt från programansvariga till enskilda lärare. Prata med oss om du vill förändra något men inte vet riktigt hur!