Utvärderingsmöten

Nedan listas sammanfattningar av den feedback som levererats till BTH via BOSS utvärderingsmöten.

2017-2018
LP1: LP1-201718
LP2: LP2-201718
LP3: LP3-201718

2016-2017
LP1: LP1-201617
LP2: LP2-201617
LP3: LP3-201617
LP4: LP4-201617

2015-2016
LP1: http://boss.bthstudent.se/?p=1601
LP2: http://boss.bthstudent.se/?p=1617

2014-2015
LP 1: http://boss.bthstudent.se/?p=1610 *
LP 2: http://boss.bthstudent.se/?p=1610 *
LP 3: http://boss.bthstudent.se/?p=1607 *
LP 4: http://boss.bthstudent.se/?p=1604 *

2013-2014
LP 4: http://boss.bthstudent.se/?p=1613 *

* Protokollet var från början endast skrivet som anteckningar för det utvärderingsmöte BOSS håller med personalen på BTH.