Klassrepresentant

Varje klass bör ha två klassrepresentanter. Som sådan fungerar man som en informationskanal mellan klassen och BOSS styrelse. Det innebär att man vidarebefordrar information om vad som pågår i BOSS till sin klass, samt att man vidarebefordrar klassens åsikter om kurser, BOSS arbete och dylikt till styrelsen.

Klassrepresentanten är en person som studenterna i klassen kan gå till om de har problem med någon kurs, lärare eller annat som har att göra med studierna. Om en student inte själv vill ta upp problem med den ansvarige kan man be klassrepresentanten att göra detta. Klassrepresentanten i sin tur kan antingen välja att ta det med den ansvarige, eller att föra vidare det till BOSS styrelse som då tar hand om det.

De uppgifter en klassrepresentant har är följande:

  • Efter en läsperiods slut håller man ett utvärderingsmöte med sin klass för att ta reda på hur klassen uppfattat de nyligen avslutade kurserna. Var de bra? Dåliga? Vad var dåligt? Varför? Hur vill vi ändra det? Vad vill vi inte ska ändras? Har vi lagt ner så mycket tid som vi borde på kurserna?
  • Efter utvärderingsmötet träffar klassrepresentanterna styrelsen för ett klassrepresentantmöte där dessa åsikter vidarebefordras till BOSS styrelse.
  • Med jämna mellanrum tar man några minuter i början av en föreläsning för att berätta för klassen vad som händer i BOSS.